Κατηγορία έργου:

Εξωτερική Θερμομόνωση 5* Ξενοδοχείο

Περιγραφή έργου:

Η εταρεία Sp Constructions ανέλαβε το έργο για την Εφαρμογή Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης σε  5* Ξενοδοχείο στην Ουρανουπολη Χαλκιδικής . Η πολυετή εμπειρία της εταιρίας και σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά είναι η απόλυτη εγγύηση της ολοκληρωμένης κατασκευής κτιρίων.

Μελέτη     :  “ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ”  

Αναδοχος :  “ΕΚΑΤΕΡ Α.Ε” 

Η εταιρεία μας  αναλαμβάνει έργα Εξωτερικής  Θερμομόνωσης  σε όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για μια πρώτη εκτίμηση κόστους στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Τηλ: +30.2130429680
Κιν: +30.6944307542
Email: info@thermomonosi.eu